Aktualności
2013-11-14

Grupa Kapitałowa Trans Polonia S.A. mocno przyspieszyła. W ciągu 9 miesięcy 2013 r. wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 38,2 mln zł. W trzecim kwartale br., przychody osiągnęły wartość 18,5 mln zł, to aż o 42 % więcej względem analogicznego okresu ub.r. Zysk z działalności operacyjnej po trzech kwartałach wyniósł 3,9 mln zł i był ponad dwukrotnie wyższy niż przed rokiem.  

– „Wyniki Grupy Kapitałowej Trans Polonia S.A. idą w górę. To jeden z najwyższych poziomów sprzedaży jaki udało nam się do tej pory wypracować. To także z jednej strony efekt rosnącej skali działalności, z drugiej wzrostu efektywności" - podsumował Dariusz Cegielski, Prezes Zarządu Trans Polonia S.A.

W ciągu trzech kwartałów Trans Polonia wypracowała zysk netto w wysokości 3 mln zł (vs 1,8 mln zł w analogicznym okresie ub.r.).EBIDTA Grupy kapitałowej ukształtowała się na poziomie 5,8 mln zł (vs 3,5 mln  zł w analogicznym okresie ub.r.).

-„ W samym III kwartale zasób własnych środków transportu Grupy zwiększył się o 12 nowoczesnych ciągników siodłowych, 8 naczep-chłodni oraz 7 naczep-cystern. Oczekujemy, iż dalsza rozbudowa taboru oraz kolejne inwestycje pozwolą Grupie na dalsze zwiększanie dynamiki biznesu w przewozie płynnych ładunków, co przełoży się na wzrosty całego segmentu transportu drogowego, jak i na istotną poprawę jej wyników finansowych w roku 2014” – zaznacza Dariusz Cegielski, Prezes Zarządu Trans Polonia S.A.