Aktualności
2017-05-11

Trans Polonia S.A., wiodący operator oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych, opublikował szacunki EBITDA za I kwartał 2017 r. Wzrost wyniku do 4,68 mln zł (wobec -0,92 mln zł rok wcześniej) to skutek wejścia Spółki na rynek dystrybucji paliw, silnie rosnącej skali przewozów chemicznych w relacjach międzynarodowych oraz dużo lepszej sytuacji w sektorze logistyki asfaltów.

Szacunkowe przychody ze sprzedaży w 1 kw. 2017 r. to 48,74 mln zł (wobec 22,97 w rok wcześniej). EBITDA w okresie styczeń-marzec 2017 r. wyniosła orientacyjnie 4,68 mln zł i była wyższa w relacji do okresu sprzed roku o 194 proc. (skorygowania EBITDA za pierwszy kwartał 2016 r., uwzględniająca wyłączenie kosztów akwizycji wyniosła 1,59 mln zł).

Miło nam prezentować wysoki odczyt wyniku EBITDA, czyli ważnego dla inwestorów aspektu służącego ocenie spółki. W każdym z obszarów naszej działalności notujemy wzrosty wolumenów, co niesie za sobą wyższe przychody. Istotna jest także praca całego Zespołu nad efektywnością kosztową i synergiami w ramach Grupy, dzięki czemu osiągamy dobre poziomy marż. Pamiętajmy także, że I kwartał jest zwykle najsłabszym w naszej branży, zatem wypracowane wyższe przychody i wyniki w takim okresie pozwalają nam z optymizmem patrzeć na pozostałą część roku  – powiedział Dariusz Cegielski, Prezes Zarządu Trans Polonia S.A.

Trans Polonia 16 marca 2017 r. przedstawiła założenia Programu Inwestycyjnego na lata 2018-2020. Wzrost floty własnych ciągników i naczep-cystern o ponad 140 jednostek umożliwi Spółce odpowiedzieć na coraz wyższy popyt na oferowane usługi. Realizacja Programu rozpocznie się w II połowie 2017 r., a jego efekty będą widoczne w wynikach finansowych począwszy od kolejnego roku obrotowego. Grupa zakłada nabycie 66 cystern chemicznych i bitumicznych, 40 cystern paliwowych i LPG, a także 40 ciągników siodłowych o łącznej wartości ok. 55,8 mln zł. Program obejmuje także przeznaczenie części środków (ok. 6,2 mln zł) na wzrost kapitału obrotowego.

W obecnym modelu działalności Grupy, sukcesywne i organiczne wzrosty sprzedaży jak i wyników finansowych są scenariuszem bazowym. Chcemy jednak iść krok dalej, dlatego w marcu br. ogłosiliśmy Program Inwestycyjny na lata 2018-2020, zakładający umocnienie naszej pozycji we wszystkich segmentach, w których jesteśmy obecni. Chcemy w kolejnych latach istotnie zwiększyć flotę Grupy – dodał Dariusz Cegielski.

18 kwietnia WZA Trans Polonii przegłosowało emisję do 8,5 mln akcji oferowanej w trybie emisji publicznej.

 

 

O Spółce:

Trans Polonia to czołowy operator transportowo-logistyczny oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych. 29 lutego 2016 roku Trans Polonia objęła kontrolę nad 100 proc. akcji Orlen Transport S.A. i stała się liderem w Polsce, świadczącym usługi w zakresie transportu drogowego paliw samochodowych (olej napędowy, benzyna), LNG i paliw lotniczych (JET).

OTP (nowa nazwa Orlen Transport w ramach Grupy) obecnie dostarcza paliwo do ponad 1,4 tys. stacji GK Orlen - a łącznie do ok. 2 tys. miejsc w Polsce (Shell, pozostali klienci). Podmiot dysponuje 23 terminalami paliwowymi, a jego włączenie powiększyło flotę Grupy o 223 specjalistyczne pojazdy cysternowe.

Spółka jest obecna w kilkunastu krajach Europy, posiada swoje przedstawicielstwa we Francji, Holandii Hiszpanii i Niemczech. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2008 roku.

 

Kontakt  dla mediów:

Trans Polonia Group

Agata Luboradzka-Liss

+48 601 491 131

all@transpolonia.pl

 

 

InnerValue Investor Relations:

Marcin Grzejszczak

+48 516 091 124

m.grzejszczak@innervalue.pl