Aktualności
2017-01-23

Trans Polonia S.A., wiodący operator oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych, wypracował w grudniu 2016 r. 15,6 mln zł przychodów ze sprzedaży (+ 261 proc. r/r). Jednocześnie Spółka zaprezentowała orientacyjne dane przychodowe za cały miniony rok – 176,6 mln zł oznacza dynamikę w stosunku do 2015 r. (62,6 mln zł) na poziomie 182 proc.

Wzrosty wiążą się z rozpoczętą 1 marca 2016 roku konsolidacją Orlen Transport i w mniejszym stopniu z wysoką, 30-procentową dynamiką w segmencie międzynarodowych przewozów płynnej chemii. W ocenie Spółki, w 2017 r. istnieje możliwość utrzymania obecnego tempa rozwoju w tym segmencie.

Grudniowy odczyt naszej sprzedaży wpisuje się w pozytywne trendy obserwowane w minionych miesiącach.  Z kolei patrząc na cały 2016 r., na pewno był to okres przełomowy dla Grupy Trans Polonia. Rozpoczęliśmy świadczenie usług w segmencie transportu paliw i po blisko roku od finalizacji akwizycji, nasze oczekiwania co do jej pozytywnych efektów i skutków - zostały spełnione. Staliśmy się ważnym graczem na rynku logistyki paliw, a powierzenie nam przez PKN ORLEN logistyki paliw dla 1,8 tys. stacji koncernu potwierdziło, że jesteśmy partnerem solidnym, profesjonalnym i gwarantującym bezpieczeństwo. To ważny sygnał dla naszych partnerów międzynarodowych na rynku płynnej chemii – powiedział Dariusz Cegielski, Prezes Zarządu Trans Polonia S.A.

Kontynuowanie obserwowanej w 2016 r. dynamiki frachtów zagranicznych płynnej chemii skutkuje coraz większym udziałem Spółki w międzynarodowym rynku petrochemicznym. Już teraz zapotrzebowanie na usługi Grupy przekracza jej możliwości. Trans Polonia osiągając ten cel, musi mierzyć się z kłopotem obecnym w całej branży logistycznej - w postaci dostępności zasobów ludzkich (kierowców). Mimo tych utrudnień, Spółka dobrze sobie radzi i w 2016 r. istotnie zwiększyła zatrudnienie i nadal prowadzi procesy rekrutacyjne.

– W ramach usług przewozów paliw realizowanych przez spółkę OTP, nie wykluczamy w 2017 r. dalszego wzrostu przewożonych wolumenów na rzecz obecnych klientów, jak i nawiązania nowych relacji handlowych. Z kolei w przypadku transportu asfaltów, po dużo słabszych ostatnich kwartałach, szczególnie druga połowa roku może przynieść ożywienie na rynku wynikające z wydatkowania nowych środków unijnych na inwestycje infrastrukturalne – dodał Dariusz Cegielski.

O Spółce

Trans Polonia to czołowy operator transportowo-logistyczny oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych. 29 lutego 2016 roku Trans Polonia objęła kontrolę nad 100 proc. akcji Orlen Transport S.A. i stała się liderem w Polsce, świadczącym usługi w zakresie transportu drogowego paliw samochodowych (olej napędowy, benzyna), LNG i paliw lotniczych (JET).

OTP (nowa nazwa Orlen Transport w ramach Grupy) obecnie dostarcza paliwo do ponad 1,4 tys. stacji GK Orlen - a łącznie do ok. 2 tys. miejsc w Polsce (Shell, pozostali klienci). Podmiot dysponuje 23 terminalami paliwowymi, a jego włączenie powiększyło flotę Grupy o 223 specjalistyczne pojazdy cysternowe.

Spółka jest obecna w kilkunastu krajach Europy, posiada swoje przedstawicielstwa we Francji, Holandii Hiszpanii i Niemczech. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2008 roku.

?