Aktualności
2019-04-08

Trans Polonia S.A., wiodący operator oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych, zakończył 2018 rok dalszym wzrostem sprzedaży i liczby jednostek cysternowych. Spółka w minionych kwartałach nawiązana nowe relacje handlowe z klientami z branży paliw, asfaltów i płynnej chemii oraz rozpoczęła działalność w logistyce sypkich cementów.

W ujęciu wynikowym TPG odnotowała zdarzenia jednorazowe z wpływem na rentowność EBITDA i zysku netto. Firma wypracowała wyższe operacyjne przepływy pieniężne i mimo realizacji programu finansowego, utrzymała dług finansowy netto na podobnym poziomie wobec stanu sprzed roku.

W 2018 roku skonsolidowane przychody Grupy przekroczyły 240,1 mln zł (+6,5 proc.r/r). Transport paliw wypracował 145,3 mln zł sprzedaży (+1,3 proc. r/r), a segment przewozów płynnych chemikaliów, asfaltów i produktów spożywczych wzrósł o 12 proc. i wyniósł 84,8 mln zł. Wśród wszystkich grup transportowanych produktów najwyższą dynamikę odnotowano w przewozach mas bitumicznych (+24,5 proc. r/r), wynikającą ze wzmożonej realizacji inwestycji drogowych.

- Sukcesywnie realizujemy plany rozwoju Grupy, zakładające wzrost skali przewozów w poszczególnych liniach biznesowych realizowanych w Polsce i na rynkach zagranicznych. Dalsza realizacja programu inwestycji flotowych, rozszerzenie biznesu w sektorze paliwowym, a jednocześnie start świadczenia usług w branży cementowej, refinansowanie pożyczki mezzanine i pierwsza wypłata dywidendy to wybrane najważniejsze wydarzenia ostatniego okresu – mówi Dariusz Cegielski, Prezes Zarządu Trans Polonia S.A.

Grupa Trans Polonia w 2018 roku osiągnęła niższą rentowność na poziomie EBITDA i zysku netto, wynikającą z zaistnienia zdarzeń o charakterze jednorazowym. EBITDA TPG wzrosła do 27 mln zł (+3,1 proc.), a zysk netto spadł do 5,9 mln zł (vs. 10,5 mln zł w 2017 roku). W minionym roku na wyniki wpłynęły trzy zdarzenia, tj. uczestnictwo w procesie potencjalnej akwizycji skutkujące poniesieniem dodatkowych kosztów ogólnego zarządu w wys.blisko 1,5 mln zł, nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi rzędu ok.2,6 mln zł oraz rozliczenie kosztów finansowych (ponad 2,2 mln zł) w związku z wcześniejszą całkowitą spłatą (refinansowaniem) pożyczki mezzanine.

- W 2018 roku odnotowaliśmy zdarzenia jednorazowe obniżające nasze wyniki. Wyłączając je, oceniamy ostatnie kwartały jako operacyjnie udane dla TPG. To obrazuje wzrost pieniężnych przepływów operacyjnych i korzystna sytuacja gotówkowa, pozwalająca swobodnie prowadzić działalność i realizować inwestycje flotowe  – dodaje Dariusz Cegielski.

Przepływy z działalności operacyjnej zwyżkowały w 2018 roku o 21,3 proc. do 15,4 mln zł. Na koniec ubiegłego roku Grupa dysponowała 48,3 mln zł środków pieniężnych, a aktywa obrotowe były ponad dwukrotnie wyższe niż zobowiązania krótkoterminowe (107,3 mln zł vs. 51,6 mln zł).

–  Dobre warunki makroekonomiczne w Polsce i na rynkach zagranicznych skłoniły nas do szybszej realizacji inwestycji sprzętowych. Oprócz pozyskania znacznej liczny jednostek w takich obszarach jak masy paliwa, masy bitumiczne, czy płynna chemia, rozwijamy nasz roczny obszar biznesowy przewozów sypkich cementów. Tu w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie klientów, liczba jednostek wzrośnie o kolejne cysterny – uzupełnia Prezes Zarządu.

W 2018 roku Grupa zwiększyła środki trwałe o wartość 20,5 mln zł, nabywając w wyniku zawarcia umów leasingowych 34 ciągniki siodłowe i 35 naczep. Ponadto w ramach leasingu operacyjnego (na koniec 2018 r. pozabilansowego) TPG wprowadziła do ruchu 38 ciągników i 20 naczep.

 

O Grupie:

Trans Polonia to czołowy operator transportowo-logistyczny oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych. Grupa jest liderem w Polsce oraz w Europie środkowej w zakresie transportu drogowego paliw samochodowych (olej napędowy,benzyna), LNG i paliw lotniczych (JET), płynnych surowców chemicznych oraz mas bitumicznych.

Przedsiębiorstwo jest obecne w kilkunastu krajach Europy, posiada swoje przedstawicielstwa we Francji, Holandii, Hiszpanii i Niemczech.

Spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2008 r.

Kontakt dla mediów:  

Trans Polonia Group

Agata Luboradzka-Liss

+48 601 491 131

all@transpolonia.pl

InnerValueInvestor Relations

MarcinGrzejszczak

+48 516 091 124

m.grzejszczak@innervalue.pl