Aktualności
2016-05-17

Trans Polonia S.A., czołowy operator oferujący przewozy cysternowe płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych, zaprezentował wyniki finansowe za I kwartał 2016 roku. Firma 29 lutego przejęła Spółkę Orlen Transport i stała się liderem rynku przewozu paliw w Polsce. Odzwierciedleniem tego jest skokowy wzrost przychodów ze sprzedaży i podstawowego zysku brutto na sprzedaży.

–  Pierwszy kwartał 2016 roku okazał się okresem przełomowym w historii Grupy Trans Polonia. W lutym z sukcesem zakończyliśmy proces akwizycji Orlen Transport. Transakcja otwiera przed nami nowe ścieżki rozwoju na europejskim rynku przewozów cysternowych – powiedział Dariusz Cegielski, Prezes Zarządu Trans Polonia S.A.

W wyniku transakcji o wartości 88.200 tys. zł, Trans Polonia nabyła 100 proc. aktywów Orlen Transport, z siedzibą w Płocku. Przejęty podmiot jest wiodącym dystrybutorem paliw, które dostarcza do ponad 1,4 tys. stacji GK Orlen. Spółka prowadzi działalność poprzez 23 terminale paliwowe rozlokowane w całej Polsce. Włączenie OTP (nowa nazwa spółki zależnej Orlen Transport) zwiększa liczbę floty Grupy o 223 specjalistyczne pojazdy.

– 1 marca rozpoczęliśmy konsolidację Orlen Transport i już w raporcie za I kwartał 2016 roku widzimy istotny wzrost skali naszego biznesu. Cieszy wzrost wartości zysku brutto na sprzedaży, jak i jego marży w stosunku do poziomu sprzed roku. To dobry prognostyk na przyszłość. Z drugiej strony, opublikowane wyniki są obciążone kosztami akwizycji, co jest naturalnym następstwem przeprowadzenia transakcji o takiej skali. Kolejne kwartały zapowiadają się dużo lepiej – dodał Krzysztof Luks, Wiceprezes Zarządu Trans Polonia S.A. i Dyrektor Finansowy.

W raportowanym okresie Trans Polonia osiągnęła łącznie 22.973 tys. zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 79 proc. r/r), zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 2.513 tys. zł (wzrost o 193 proc. r/r). Na poziomie zysków EBITDA i netto Trans Polonia odnotowała straty wynikające z kosztów akwizycji, które w I kwartale wyniosły 2.512 tys. zł.

– Transakcja już teraz wiąże się ze skokowym wzrostem sprzedaży, a w kolejnych miesiącach i latach z oczekiwanymi wyższymi wynikami operacyjnymi. Nie chcemy jednak bazować tylko na dotychczasowych stabilnych umowach z GK Orlen. Rozpiętość  działalności Orlen Transport to dobra podstawa do nawiązania kolejnych, ważnych relacji handlowych, nie tylko w segmencie paliw, ale i  w ramach innych kierunków biznesowych - transportu chemii, produktów spożywczych i mas bitumicznych – uzupełnił Dariusz Cegielski.

Spółka Orlen Transport w 2015 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 128,6 mln zł tys. zł, przy zysku EBITDA rzędu 21,2 mln zł i zysku netto – 14,9 mln zł. Przychody ze sprzedaży Orlen Transport są w dużej mierze oparte o wieloletnie umowy z GK Orlen i innymi koncernami petrochemicznymi. To zapewnia Spółce stabilność przychodów i osiąganych marż.

Współpraca z PKN Orlen w zakresie przewozu paliw stwarza szanse na nawiązywanie szerszej współpracy z innymi podmiotami. Ponadto Trans Polonia staje się znaczącym partnerem w rozmowach z wiodącymi europejskimi podmiotami transportu paliw, jak i logistyki chemii, surowców płynnych i mas bitumicznych. Zwiększona skala działalności firmy uzasadnia możliwości rozwijania perspektywicznego transportu intermodalnego (łączącego transport drogowy, morski, kolejowy i śródlądowy).

– W ramach podstawowej działalności transportu drogowego płynnej chemii, asfaltów i ładunków spożywczych, sprzedaż i wyniki operacyjne ukształtowały się na zbliżonym poziomie do ubiegłego roku. Wzrost przychodów osiągnięto w ramach usług przewozu płynnej chemii – głównie na rzecz europejskich klientów, z kolei ujemna dynamikę odnotowano w obszarze transportu asfaltów, co wynika z sezonowości - czynnika mającego mniejsze znaczenie w II kwartale – wyjaśnił Dariusz Cegielski.

O Spółce

Trans Polonia to czołowy operator transportowo-logistyczny oferujący przewozy cysternowe płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych. Po przejęciu Orlen Transport, Spółka stała się liderem w regionie CEE, oferującym transport drogowy paliw samochodowych (olej napędowy, benzyna), LNG i paliw lotniczych (JET).

Spółka jest obecna w kilkunastu krajach Europy, posiada swoje przedstawicielstwa we Francji, Holandii i Hiszpanii. Firma kooperuje z wiodącymi krajowymi i międzynarodowymi producentami chemikaliów, osiągając ok. 50 proc. przychodów z działalności zagranicznej.   

Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2008 roku.