Aktualności
2024-05-28

Wokresie styczeń-marzec br. Trans Polonia odnotowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wys. 54,1 mln zł (wobec 51,0 mln zł rok wcześniej).

Największy wpływ na zwiększenie przychodów Grupy miał wzrost transportu płynnej chemii(+8,5%), który wygenerował w I kwartale 2024 r. 40,5 mln zł, notując jednocześnie udział w przychodach Grupy na poziomie 74,8%. Do obszarów przewożonych produktów, które zanotowały wzrost sprzedaży zaliczyć należy również transport asfaltów (+17,6%) oraz transport LPG (+2,0%).

- Niezmiennie stawiamy na rozwój przewozów na rynkach Europy Zachodniej, głównie Niemiec i krajów Beneluksu, nie zapominając także o wzmacnianiu swojej pozycji w Polsce. Potencjał operacyjny Trans Polonii rośnie, między innymi, dzięki inwestycjom w nowoczesny tabor. Dlatego w I kwartale 2024 roku do floty naszej Grupy dołączyły kolejne jednostki, będące częścią tegorocznego planu inwestycyjnego. Wzrost popytu w najważniejszym dla nas obszarze oraz skuteczny rozwój pozwalają z optymizmem patrzeć na kolejne miesiące, w których skupimy się przede wszystkim na kontynuowaniu ekspansji rynków zachodnich oraz na dalszym rozwoju naszych spółek. - powiedział Dariusz Cegielski, Prezes Zarządu Trans Polonia S.A.

Trans Polonia to operator transportowo-logistyczny, oferujący przewozy płynnych surowców chemicznych i spożywczych, mas bitumicznych, gazu oraz cementu. Spółka buduje swoją silną pozycję na rynku europejskim dzięki partnerskim  zasadom współpracy z kontrahentami, najwyższej jakości oferowanych usług i elastycznej ofercie, dostosowanej do indywidualnych potrzeb klientów.