Aktualności
2019-04-09

Zarząd Trans Polonii S.A., wiodącego operatora oferującego przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych, przedstawił założenia pierwszego etapu nabywania akcji własnych. Spółka w kwietniu planuje skupić do 1 mln szt. akcji w cenie 3,7 zł, umożliwiając zainteresowanym inwestorom wyjście z akcjonariatu. Jednocześnie Główny Akcjonariusz i Prezes Zarządu TPG nie weźmie udziału w ofercie, wierząc w długoterminowe perspektywy Grupy i jej potencjał. Dobra kondycja finansowa i gotówkowa Trans Polonii umożliwia realizację ambitnego programu inwestycyjnego, jak też przeznaczenie środków na inne cele, jak skup akcji. Transzę Programu poprowadzi Trigon Dom Maklerski S.A.

8 kwietnia Zarząd Trans Polonii S.A. podjął uchwałę w sprawie ustalenia warunków pierwszego etapu nabywania akcji własnych Spółki (działając na podstawie postanowień Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 18 marca). Zapisy będą przyjmowane od 9 do 23 kwietnia 2019 roku. 26 kwietnia zakładany jest dzień zawarcia i rozliczenia transakcji. W ramach programu zostanie nabytych nie więcej niż 1 mln szt., stanowiących 4,38 proc. kapitału zakładowego i liczby głosów na WZ spółki. Akcje będą nabywane za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A.

- Ogłoszona dzisiaj transza skupu jednego miliona akcji własnych jest dowodem na dobrą kondycję finansową Spółki oraz wyrażeniem opinii Zarządu co do atrakcyjności obecnego kursu giełdowego. Jako największy Akcjonariusz Spółki przekazałem dzisiaj zawiadomienie, że nie zamierzam odpowiadać na tę ofertę skupu. Spółka zdaje sobie sprawę, że wśród Akcjonariuszy są różne grupy inwestorów, którzy mogą mieć określone potrzeby płynnościowe. Realizacja buy backu może być wyjściem naprzeciw tym potrzebom. Jednocześnie wierzę, że będzie on również korzystny dla inwestorów długoterminowych –mówi Dariusz Cegielski,Prezes Zarządu Trans Polonia S.A.

Trans Polonia 8 kwietnia przedstawiła skonsolidowany raport finansowy za 2018 rok. O korzystnej sytuacji płynnościowej świadczą m.in. przepływy z działalności operacyjnej, które zwyżkowały w 2018 roku o 21,3 proc. do 15,4 mln zł. Na koniec ubiegłego roku Grupa dysponowała 48,3 mln zł środków pieniężnych, a aktywa obrotowe były ponad dwukrotnie wyższe niż zobowiązania krótkoterminowe (107,3 mln zł vs. 51,6 mln zł).

TPG zakończyła 2018 rok dalszym wzrostem sprzedaży (wynoszącym 240,1 mln zł) i liczby jednostek cysternowych. Spółka w minionych kwartałach nawiązała nowe relacje handlowe z klientami z branży paliw, asfaltów i płynnej chemii oraz rozpoczęła działalność w logistyce sypkich cementów. EBITDA Grupy wyniosła 27 mln zł , a zysk netto 5,9 mln zł.

- 2018 rok był udanym okresem dla Trans Polonii. Grupa zwiększyła skalę biznesu i nawiązała kolejne relacje handlowe w Polsce i za granicą. Cieszy fakt wypracowania dobrych rezultatów w zakresie sytuacji gotówkowej i płynnościowej, co pozwala nam na prowadzenie intensywnego programu inwestycji flotowych, jak też przeznaczania środków na inne cele,takie jak skup akcji – dodaje Dariusz Cegielski.

W 2018 roku Grupa zwiększyła środki trwałe o wartość 20,5 mln zł, nabywając w wyniku zawarcia umów leasingowych 34 ciągniki siodłowe i 35 naczep. Ponadto w ramach leasingu operacyjnego (na koniec 2018 r. pozabilansowego) TPG wprowadziła do ruchu 38 ciągników i 20 naczep.

 

O Grupie:

Trans Polonia to czołowy operator transportowo-logistyczny oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych. Grupa jest liderem w Polsce oraz w Europie środkowej w zakresie transportu drogowego paliw samochodowych (olej napędowy,benzyna), LNG i paliw lotniczych (JET), płynnych surowców chemicznych oraz mas bitumicznych.

Przedsiębiorstwo jest obecne w kilkunastu krajach Europy, posiada swoje przedstawicielstwa we Francji, Holandii, Hiszpanii i Niemczech.

Spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2008 r.

Kontakt dla mediów:  

Trans Polonia Group

Agata Luboradzka-Liss

+48 601 491 131

all@transpolonia.pl

InnerValueInvestor Relations

MarcinGrzejszczak

+48 516 091 124

m.grzejszczak@innervalue.pl