Aktualności
2016-06-21

Trans Polonia S.A., czołowy operator oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych, wypracował w maju 16,8 mln zł przychodów ze sprzedaży. To roczna dynamika na poziomie 242 proc., wynikająca z przejęcia Spółki Orlen Transport, specjalizującej się w przewozie paliw.

Rozpoczęta 1 marca 2016 roku konsolidacja nowo nabytego podmiotu przyniosła Grupie Trans Polonia skokowy wzrost skali prowadzonej działalności. Tym samym, skumulowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń-maj 2016 wyniosły 55,6 mln zł i były wyższe o 148 proc. w relacji do analogicznego okresu sprzed roku (22,4 mln zł). Obecnie działalność TPG dzieli się na segmenty: usług transportu paliw i  - usług transportu chemii, asfaltów i produktów spożywczych.

– Ukończony z sukcesem proces akwizycji Orlen Transport otworzył przed nami nowe możliwości rozwoju i skokowo zwiększył skalę biznesu. Potwierdza to osiągana wielkość sprzedaży usług przewozu paliw, z czego jesteśmy zadowoleni i z optymizmem patrzymy na kolejne miesiące. Pozytywnie odznacza się także nasz podstawowy segment, gdzie mamy za sobą najsłabsze sezonowo miesiące, szczególnie w zakresie przewozu mas bitumicznych – powiedział Dariusz Cegielski, Prezes Zarządu Trans Polonia S.A.

29 lutego 2016 roku Trans Polonia objęła kontrolę nad 100 proc. akcji Orlen Transport S.A. OTP (nowa nazwa Spółki w ramach Grupy) obecnie dostarcza paliwo do ponad 1,4 tys. stacji GK Orlen - a łącznie do ok. 2 tys. miejsc w Polsce (Shell, pozostali klienci). Podmiot dysponuje 23 terminalami paliwowymi, a jego włączenie powiększyło flotę Grupy o 223 specjalistyczne pojazdy cysternowe.

– Dzisiejszy szeroki wachlarz usług przewozu płynnych towarów podparty zapleczem logistycznym i wieloletnim doświadczeniem stawia przed nami szansę zbudowania w perspektywie lat pozycję silnego, europejskiego operatora transportu cysternowego. Chcemy rozwijać skalę działalności poprzez nawiązanie współpracy z kolejnymi partnerami, zarówno na rynku polskim jak i poza nim  – dodał Dariusz Cegielski.

W I kwartale 2016 roku Trans Polonia wypracowała łącznie 22,8 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 79 proc. r/r), zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 2,5 mln zł (wzrost o 193 proc. r/r). Na poziomie zysku EBITDA Grupa odnotowała stratę rzędu 0,9 mln zł, wywołaną kosztami akwizycji – po ich wyłączeniu EBITDA wyniosłaby 1,6 mln zł i byłaby wyższa o 16 proc. r/r.

O Spółce

 

Trans Polonia to czołowy operator transportowo-logistyczny oferujący przewozy cysternowe płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych. Po przejęciu Orlen Transport, Spółka stała się liderem w Polsce, oferującym transport drogowy paliw samochodowych (olej napędowy, benzyna), LNG i paliw lotniczych (JET).

Spółka jest obecna w kilkunastu krajach Europy, posiada swoje przedstawicielstwa we Francji, Holandii Hiszpanii i Niemczech. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2008 roku.