Aktualności
2023-06-25

W piątek 23.06.2023 r. w Warszawie odbyła się uroczysta gala dwudziestego ósmego Rankingu Firm TSL Dziennika Gazety Prawnej, prowadzonego pod merytorycznym nadzorem Szkoły Głównej Handlowej.

Od lat celem rankingu jest wyłonienie, a także nagrodzenie najbardziej rozwijających się przedsiębiorstw, działających w branży transportowej, spedycyjnej i logistycznej. Aby wziąć w nim udział należy spełnić dwa podstawowe warunki, czyli uzyskać minimalnie 2 miliony przychodów w roku poprzednim, które stanowić muszą co najmniej 51% przychodu ogólnego.  

Grupa Trans Polonia nie tylko pojawiła się w tegorocznym rankingu TSL, zajmując miejsce wyższe niż w roku poprzednim, ale także została nagrodzona podczas uroczystej gali, otrzymując Wyróżnienie w kategorii Dynamiki Przychodów.

TPG w 2022 roku uzyskała przychody na poziomie 195 610 tys. zł, które w porównaniu z rokiem 2021 wzrosły o 63%. Warto tu nadmienić, że w roku 2022 r. tylko segment przewozu chemii płynnej wygenerował przychody większe, niż te zanotowane przez wszystkie 5 segmentów w roku poprzednim, uzyskując tym samym dynamikę na poziomie 77%.