Aktualności
2022-11-18

17.11.2022 r. odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród Finalistom Konkursu o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy”. Trans Polonia wyróżniona została w kategorii Lidera Eksportu.

 

Nagroda Pomorska Gryf Gospodarczy to Konkurs organizowany przez Pomorską Radę Przedsiębiorczości już od 2000 roku. Jego celem jest m.in. wsparcie przedsięwzięć innowacyjnych oraz postaw przedsiębiorczych, a także upowszechnianie dobrych praktyk biznesowych.

Grupa Kapitałowa Trans Polonia z sukcesami operuje na terenie całej Europy, oferując usługi najwyższej jakości. Grupa posiada przedstawicielstwa handlowe w Holandii, Niemczech oraz Hiszpanii, a także dwie zagraniczne siedziby w Niemczech i Belgii. Dzięki temu TPG jest jeszcze bliżej swoich Klientów, szybko poznaje potrzeby rynku oraz skutecznie na nie odpowiada. Elastyczna oferta i najwyższa jakość usług pozwoliły Grupie na zbudowanie silnej pozycji w Europie, czego przykład stanowi wyróżnienie w kategorii Lidera Eksportu. Ambicją firmy jest ciągłe wzmacnianie tej pozycji oraz jeszcze większy rozwój na rynkach zagranicznych.