Aktualności
2012-12-14

Trans Polonia S.A. poinformowała, że 14 grudnia br. zawarła nowe  umowy z Lotos Asfalt Sp. z o.o. W ramach zawartych umów Trans Polonia świadczyć będzie w kolejnych latach usługi transportowe polegające na załadunku, przewożeniu oraz rozładunku asfaltów oraz ciężkiego oleju opałowego do odbiorców na terenie kraju oraz zagranicą.

Pierwsza umowa obejmuje świadczenie usług do odbiorców na terenie województw: śląskim, dolnośląskim, opolskim, małopolskim (część zachodnia) oraz poza granicami kraju na terenie: Czech, Austrii i Węgier (część zachodnia). Druga umowa obejmuje świadczenie usług do odbiorców na terenie województw: pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, oraz zagranicą na terenie Szwecji.

Umowy zostały zawarte na czas określony i obowiązują do końca 2015 roku. Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy Trans Polonia S.A. a Lotos Asfalt Sp. z o.o. wynosi ponad  20 mln zł.  

 „Nowo podpisane umowy są naturalną kontynuacją naszej wieloletniej, owocnej współpracy z Lotos Asfalt. Utrzymaliśmy stan posiadania w ilości obsługiwanych stref. Kolejny dowód zaufania utwierdza nas w przekonaniu, iż przyjęta przez zarząd strategia rozwoju i dużego nacisku na jakość świadczonych usług, a przede wszystkim bezpieczeństwo - to prawidłowy kierunek. Sektor, w którym działamy to sektor wysoce wyspecjalizowany i wysoce odpowiedzialny. Nasza działalność wiąże się z podwójną odpowiedzialnością – za swoją firmę i za naszego zleceniodawcę. Dziś widzimy jak nasze podejście do współpracy jest doceniane, co ma realne przełożenie na kolejne kontrakty, jak w przypadku Spółki Lotos Asfalt” – podkreśla Adriana Bosiacka, Dyrektor Spedycji, Członek  Zarządu Trans Polonia S.A.