Aktualności
2022-05-05

Ponadprzeciętne wyniki w badaniu SQAS, któremu poddała się Trans Polonia S.A. oraz zależna od niej spółka -Tempo TP, są dowodem na najwyższą jakość świadczonych usług. W tym roku Trans Polonia uzyskała ogólną, bardzo dobrą ocenę 90%, natomiast Tempo TP, które pierwszy raz wzięło udział w  badaniu, uzyskało ocenę końcową 83%. Dodatkowo TPG pozytywnie przeszło proces recertyfikacji ISO 9001:2015, a także proces certyfikacji ISO 14001:2015.

SQAS (Safety and Quality Assessment System) to system, pozwalający na jednolitą i obiektywną ocenę firm oferujących usługi logistyczne dla produktów chemicznych. Badanie SQAS obejmuje  określenie poziomu bezpieczeństwa oraz jakości działań danego przedsiębiorstwa, a także jego działania w zakresie ochrony środowiska czy ochrony pracowników. Raport, powstający w wyniku badania, pozwala przedsiębiorstwom chemicznym na poznanie zalet danego usługobiorcy i porównanie ich ze swoimi wymogami. Trans Polonia poddaje się badaniom SQAS od wielu lat, cały czas potwierdzając bezpieczeństwo i jakość oferowanych przez siebie usług.

ISO 9001 to międzynarodowa norma zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Trans Polonia od lat posługuje się wspomnianym certyfikatem, pomyślnie przechodząc kolejne audyty i udowadniając tym samym, że system zarządzania jakością firmy stoi na wysokim poziomie.

Dodatkowo Trans Polonia Group pozytywnie przeszła nowy proces certyfikacji i uzyskała certyfikat ISO 14001:2015. ISO 14001 jest uznaną międzynarodową normą systemów zarządzania środowiskiem, która pozwala organizacji na jeszcze lepsze funkcjonowanie w zakresie ochrony przyrody, poprzez m.in. stworzenie ścisłych ram dla działania systemu zarządzania środowiskowego firmy. Zdobycie certyfikatu ISO 14001:2015 potwierdza świadomość ekologiczną oraz to, że w celach biznesowych Grupy mieści się prowadzenie środowiskowo odpowiedzialnego biznesu.

Trans Polonia Group, jako przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie, od lat w swoich planach biznesowych ujmuje działania z zakresu CSR, a oferowane usługi przewozowe wykonuje z zachowaniem najwyższych standardów jakości oraz z dbałością o bezpieczeństwo całego procesu logistycznego. Tak dobre wyniki audytów SQAS oraz ISO stanowią tego doskonałe potwierdzenie.