Aktualności
2013-11-14

Narastająco, po 9 miesiącach 2013 r. Grupa Kapitałowa Trans Polonia S.A. wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 38,2 mln zł. W III kwartale br., przychody osiągnęły wartość 18,5 mln zł, to aż o 42 % więcej względem analogicznego okresu ub.r. Zysk z działalności operacyjnej po trzech kwartałach wyniósł 3,9 mln zł i był ponad dwukrotnie wyższy niż przed rokiem. Na tak dodatnią dynamikę znaczący wpływ miał wzrost przychodów i wyników finansowych zrealizowanych transportem drogowym.

–  „Wyniki Grupy Kapitałowej Trans Polonia S.A. są coraz lepsze. To z jednej strony efekt rosnącej skali działalności z drugiej skutek wzrostu efektywności. Mam nadzieje, że osiągnięcia w naszej branży okażą się dobrym prognostykiem dla całej gospodarki” - podsumowuje Dariusz Cegielski, Prezes Zarządu Trans Polonia S.A. 

W ciągu 9 miesięcy Trans Polonia wypracowała zysk netto w wysokości 3 mln zł (vs 1,8 mln zł w analogicznym okresie ub.r.).EBIDTA Grupy Kapitałowej ukształtowała się na poziomie 5,8 mln zł (vs 3,5 mln  zł w analogicznym okresie ub.r.). Wzrasta udział przewozów drogowych w sprzedaży usług ogółem. Po trzech kwartałach 2013 r. wyniosła ona 36,9 mln zł, a wynik EBITDA tego segmentu 6,7 mln zł, osiągając rentowność na poziomie 18%. Bardzo dobry był również III kwartał w transporcie asfaltów, gdzie w minionym okresie nastąpiła znacząca poprawa sprzedaży, utrzymująca się w pierwszym miesiącu IV kwartału 2013 r.

– „Umiejętność elastycznego dopasowywania usług do potrzeb klienta w dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych przynosi wymierne korzyści. Wypracowany zysk netto po III kwartale br., przy rentowności netto na poziomie 7,9%, uznajemy za satysfakcjonujący i spodziewamy się dalszego wzrostu przychodów w obszarze transportu drogowego.” -  informuje Krzysztof Luks, Dyrektor Finansowy Trans Polonia S.A. 

Kluczowym filarem działalności Grupy są  przychody z usług transportu drogowego i logistyki. W ten sposób realizowany jest obecnie przewóz większości ładunków, tj. szerokiej gamy płynnych ładunków chemicznych, ropopochodnych i spożywczych, a także stałych ładunków spożywczych przewożonych w temperaturze kontrolowanej. Postępująca profesjonalizacja w zakresie trudnych, międzynarodowych przewozów drogowych pozwala na systematyczne zwiększanie sprzedaży wyżej wymienionych rodzajów przewozów. 

 – „Zakładam, że realizowany program rozbudowy taboru pozwoli Grupie na dalsze zwiększanie dynamiki  biznesu w przewozie płynnych ładunków, co przełoży się na wzrosty całego segmentu transportu drogowego. W samym III kwartale zasób własnych środków Grupy zwiększył się o 12 nowoczesnych ciągników siodłowych, 8 naczep-chłodni oraz 7 naczep-cystern.” – dodaje Dariusz Cegielski.