Aktualności
2016-02-22

Z przyjemnością informujemy, iż Kapituła Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności - Dobra Firma 2015, Dobry Pracodawca 2015 pod patronatem Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk jednogłośną decyzją przyznała firmie Trans Polonia S.A. tytuł Laureata Programu.

Kapituła Programu wysoko doceniła i nagrodziła TPG działania związane z wdrażaniem zasad Odpowiedzialnego Biznesu, zaangażowaniem społecznym, budowaniem dobrych relacji z różnymi grupami interesariuszy, szczególnie z pracownikami.   

Program ten ma za zadanie upowszechnienie w działających na terytorium Polski firmach i instytucjach zasad Odpowiedzialnego Biznesu. Równocześnie Program ma na celu wskazanie Liderów w zakresie realizacji założeń CSR.

Redakcja Forum Biznesu typuje instytucje, spełniające zasadnicze kryteria koncepcji CSR. Podstawowe kryteria wyboru obejmowały m.in. stopień zaangażowania firm w działalność charytatywną, sponsorską, realizowaną politykę firmy jako pracodawcy oraz inne pozytywne aspekty działalności przedsiębiorstwa.