Aktualności
2019-05-09

Grupa Kapitałowa Trans Polonia po raz kolejny została wyróżniona zaszczytnym tytułem „Firma Dobrze Widziana” w ramach ogólnopolskiego konkursu zorganizowanego przez Business Centre Club. Uroczysty finał X edycji odbył się w siedzibie BCC - Pałacu Lubomirskich w Warszawie. Podczas uroczystości laureatom wręczone zostały specjalne dyplomy.

Celem konkursu jest promowanie firm, które prowadzą biznes społecznie odpowiedzialny oraz szerzenie wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i skutecznych metod komunikowania o prowadzonej przez firmę działalności społecznej. Istotnymi elementami podlegającymi ocenie jest polityka firmy wobec pracowników, przestrzeganie zasad równouprawnienia, skuteczność oraz metody komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy nt. jej społecznie odpowiedzialnych działań, a także przestrzeganie reguł społecznej odpowiedzialności biznesu w dziedzinie ekologii, rynku i działań charytatywnych.

Miano „FDW” może otrzymać każdy członek Business Centre Club – przedsiębiorstwo prywatne, państwowe lub jego oddział, firmy małe, średnie, bądź duże. Zwycięzcy konkursu, którzy w kolejnych latach kontynuują działania oparte o CSR, mogą ubiegać się o tytuł w następnych edycjach.

Po uroczystości wręczenia nagród, zebrani goście wzięli udział w panelu dyskusyjnym, podczas którego mogli podzielić się własnymi przykładami w jaki sposób działają lokalnie w obszarze społecznego zaangażowania.

Patronatem honorowym tegoroczną edycję konkursu „Firma Dobrze Widziana” objęła Pani Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.