Aktualności
2013-01-18

Grupa Kapitałowa Trans Polonia S.A. specjalizująca się w przewozie chemii płynnej, wg wstępnych wyliczeń w okresie całego roku 2012 wygenerowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 49.506 tys. zł.  Jest to 5 % wzrost w stosunku do roku 2011, w którym to przychody wyniosły 46.931 tys. zł. To kolejny rok z tendencją wzrostową dla Spółki i efekt konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju biznesu, w tym aktywnej działalności w obszarze logistyki płynnych chemikaliów, zrealizowanego programu inwestycyjnego oraz elastycznych interakcji z rynkiem.

Ogólny wzrost przychodów jest cały czas wspierany przez przychody z usług transportu drogowego -  dominującego segmentu Grupy. Ten sposób świadczenia usług pozostaje nadal podstawowym sposobem transportu i logistyki płynnych ładunków chemicznych, a także ładunków spożywczych – płynnych oraz spożywczych przewożonych w temperaturze kontrolowanej.

- „Pomimo osłabienia gospodarczego po raz kolejny Spółka zwiększa swoje przychody i w kolejnym roku 2013 będzie konsekwentnie dążyć do utrzymania tendencji wzrostowej. Spodziewamy się, iż głównym motorem wzrostu wyników finansowych Grupy Kapitałowej w najbliższym okresie będzie sprzedaż w segmencie transportu płynnych ładunków chemicznych oraz spożywczych” –  podsumował Krzysztof Luks, Dyrektor Finansowy Trans Polonia S.A.

PRZEPROWADZONE INWESTYCJE

Rok 2012 był dla Spółki rokiem rozwoju organicznego. Poprawa przychodów w stosunku do poprzedniego roku 2011 roku w transporcie drogowym była możliwa dzięki przeprowadzonym inwestycjom w specjalistyczne jednostki transportowe, dedykowane do przewozu ładunków chemicznych i spożywczych, czyli ciągniki siodłowe, naczepy-cysterny, naczepy-podwozia oraz naczepy chłodnie.

- „Dokonane inwestycje pozwoliły na wzrost realizacji zleceń przy wykorzystaniu taboru własnego oraz bardziej elastyczne dopasowanie oferty w zakresie logistyki ładunków do potrzeb klientów” – informuje Dariusz Cegielski, Prezes Zarządu Trans Polonia S.A.

NOWE UMOWY - WZMOCNIENIE POZYCJI KONKURENCYJNEJ FIRMY

W grudniu Trans Polonia S.A. zawarła nowe  umowy z Lotos Asfalt Sp. z o.o. W ramach zawartych umów Trans Polonia świadczyć będzie w kolejnych latach usługi transportowe polegające na załadunku, przewożeniu oraz rozładunku asfaltów oraz ciężkiego oleju opałowego do odbiorców na terenie kraju oraz zagranicą. Umowy zostały zawarte na czas określony i obowiązują do końca 2015 roku. Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy Trans Polonia S.A. a Lotos Asfalt Sp. z o.o. wynosi ponad  20 mln zł.  

-  „Nowo podpisane umowy to dla nas dowody zaufania i utwierdzenie w przekonaniu, iż przyjęta przez zarząd strategia rozwoju i ogromnego nacisku na jakość świadczonych usług, a przede wszystkim bezpieczeństwo - to prawidłowy kierunek. Sektor, w którym działamy to sektor wysoce wyspecjalizowany i wysoce odpowiedzialny. Czujemy się podwójnie odpowiedzialni – za swoją firmę i za naszego zleceniodawcę. Dziś widzimy jak nasze podejście do współpracy jest doceniane, co ma realne przełożenie na nowe kontrakty. Dążymy to tego, aby jeszcze bardziej wzmocnić i poszerzyć pozycję Spółki – podkreśla Adriana Bosiacka, Dyrektor Spedycji, Członek Zarządu Trans Polonia S.A.