Aktualności
2011-09-21

Bardzo dobre wyniki finansowe spółki nie stanowią już niespodzianki, spółka niezmiennie w tym roku notuje rekordowe wzrosty przychodów, to między innymi zasługa polityki rozwoju spółki oraz sprzyjającej sytuacji na rynku.

Szczególnie obiecujące prognozy rozwoju rynku w obszarach samochodowego transportu płynnych materiałów chemicznych oraz transportu intermodalnego skłoniły Zarząd do znacznego podwyższenia prognoz na rok 2011.Szacowane wyniki finasowe w nadchodzących miesiącach roku 2011 są znacznie lepsze niż zakładano pierwotnie. Zarząd prognozuje na koniec 2011 roku przychody ze sprzedaży netto na poziomie 42 mln. zł oraz zysk netto na 4 mln. zł. W porównaniu do 2010 roku w którym przychody ze sprzedaży netto wyniosły 22,6 mln. zł a zysk netto 1,1mln. zł to znaczna progresja.

Kolejny rekordowy miesiąc w spółce, przychody utrzymują tendencje wzrostowe.

Potwierdzeniem dobrej sytuacji są wyniki za sierpień 2011, w którym spółka zrealizowała przychody netto na poziomie około 4.748 tys. zł, co stanowi 182 % wartości przychodów osiągniętych w sierpniu 2010 roku (wyniosły 2.606 tys. zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do sierpnia 2011 r. przychody spółki wyniosły ok. 24.916 tys. zł netto, co stanowi 195 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2010 roku, kiedy wyniosły 12.775 tys. zł.

Skup akcji własnych za kwotę 2 mln. zł.

Ponadto spółka planuje przeznaczyć kwotę 2 mln. zł na program skupu akcji, decyzjama zapaść na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które zwołane zostało na dzień 17 października 2011 roku. Planowana łączna liczba nabywanych akcjinie przekroczy 580.000 sztuk, co stanowi 10% kapitału zakładowego. Akcje skupowane mają być za cenę nie niższą niż 2 złote i nie wyższą niż 8 złotych.