Aktualności
2011-06-21

Zarząd Trans Polonia S.A. zdecydował o znacznym podwyższeniu prognoz na rok 2011. Szacuje, że przychody netto ze sprzedaży wyniosą 38 mln zł. Prognoza zysku netto podniesiona została o ponad 50% i wynosi obecnie 2,45 mln zł. Pierwotna prognoza na rok 2011 zakładała przychody netto ze sprzedaży na poziomie 33 mln zł a zysk netto na 1,6 mln zł.

Na decyzję Zarządu wpływ miały następujące czynniki: Zwiększenie popytu na usługi świadczone przez spółkę w zakresie transportu międzynarodowego, poprawa koniunktury w branży na rynkach europejskich, bardzo dobre, wyższe od oczekiwań wyniki sprzedaży za pierwsze pięć miesięcybieżącego roku. Zarząd prognozuje dalsze utrzymanie dynamiki tempa wzrostu rynków, na których Emitent prowadzi działalność, na co wpływ będą miały przychody od nowo pozyskanych klientów z obszaru transportu płynnych ładunków chemicznych. Szacowany wzrost wielkości przychodów w roku 2011 spowoduje wzrost poszczególnych wyników finansowych, w tym zysku netto.

Publikacja wyników finansowych za maj po raz kolejny pokazała, że Spółka cieszy się świetnymi perspektywami na dalszy rozwój oraz jest w doskonałej kondycji finansowej. Według wstępnych wyliczeń Spółka w maju 2011 roku zrealizowała przychody na poziomie około 3.706 tys. zł, co stanowi 181% wartości przychodów osiągniętych w maju 2010 roku kiedy wyniosły 2.045 tys. zł. Doskonale również wypada porównanie pierwszych pięciu miesięcy bieżącego roku z analogicznym okresem roku ubiegłego i tak według wstępnych wyliczeń przychody netto Spółki w tym okresie wyniosły 12.831 tys. zł , co stanowi 246% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku 2010, które wyniosły 5.219 tys. zł netto.