2013-03-26

Trans Polonia S.A. - specjalizująca się w przewozie chemii płynnej, w okresie całego roku 2012 wygenerowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 49.509tys. zł.  To 5% wzrost w stosunku do roku 2011, w którym to przychody wyniosły 46.931 tys. zł. To kolejny rok z utrzymaniem dodatniej dynamiki sprzedaży dla Spółki, jak również efekt konsekwentnej strategii rozwoju biznesu, w tym implementacji nowych rozwiązań w obszarze logistyki, zrealizowanego programu inwestycyjnego oraz dynamicznych interakcji z rynkiem.