2018-06-29

Trans Polonia S.A., wiodący operator oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych, planuje podzielić się zyskiem z akcjonariuszami. Akcjonariusze na WZA 25 czerwca podjęli decyzję o wypłacie 4,8 mln zł dywidendy za 2017 rok, co daje 0,21 zł na akcję. Stopa dywidendy według kursu zamknięcia z dnia odbycia Walnego Zgromadzenia wyniosłaby 6 proc.

(...)

Stabilna i bezpieczna stabilna sytuacja finansowa Trans Polonii pozwala na znaczące podzielenie się zyskiem z naszymi Akcjonariuszami. Mamy swobodę w realizacji ambitnych inwestycji, ale także możliwość wypłaty dywidendy. W ten sposób chcemy docenić naszych Akcjonariuszy za wsparcie i pokładane zaufanie – powiedział Dariusz Cegielski, Prezes Zarządu Trans Polonii.

(...)

Cały artykuł dostępny jest na stronie paliwa.pl

(PAP Biznes)