ENDE
2013-04-30

„Bitumiczna” logistyka wymaga specjalizacji. Nie ma tu mowy o jakichkolwiek opóźnieniach.

Nieodpowiednie warunki, zbyt długi czas przewozu czy nieodpowiednia temperatura mogą być przyczyną obniżenia jakości mas bitumicznych. Warunkiem koniecznym w takich przewozach jest nie tylko wzorowa terminowość, ale również odpowiednio krótki czas tranzytu i przestrzeganie kolejności załadunków.

Trans Polonia S.A. świadczy usługi przewozu mas bitumicznych, do których zalicza się asfalty drogowe klasyczne, asfalty modyfikowane oraz asfalty przemysłowe. Masa bitumiczna (asfalt) jest produktem przerobu specjalnych gatunków ropy naftowej w rafineriach i powinna być transportowana w temperaturze 160-180 stopni C. Czas przewozu uzależniony jest od rodzaju asfaltu. 

W przypadku asfaltów drogowych maksymalny czas od załadunku do rozładunku to 48 godzin. Asfalty modyfikowane muszą być dostarczane w przeciągu doby. Bardzo ważne jest również przestrzeganie kolejności załadunków, pamiętając jaki asfalt nie może być przewożony przed lub w kolejnym transporcie mas bitumicznych.

Komentarza eksperckiego udzieliła: Adriana Bosiacka, Dyrektor Spedycji / Członek Zarządu Trans Polonia S.A.