ENDE
2012-08-07

Aby unikać problemów należy pamiętać, że najważniejsze jest bezpieczeństwo. Przy przewozach tak wymagających jak przewozy chemii należy skupić się na kilku aspektach. Przede wszystkim należy przestrzegać wymogów wynikających z konwencji ADR oraz procedur  ISO i SQAS. Niezwykle istotne jest również ciągłe podnoszenie kwalifikacji kadry oraz kierowców. Niezbędny jest restrykcyjny nadzór na każdym etapie procesu logistycznego oraz pełna kontrola jakości zarówno procesów logistycznych jak i jednostek transportowych czy sprzętu roboczego, kwalifikowanego do tego typu transportu. 

Klient nie wymaga już prostej usługi transportowej. Dziś oferta musi być „uszyta na miarę”, dopasowana do indywidulanych potrzeb klienta. Liczy się nie tylko terminowość odbiorów i dostaw czy utrzymanie jakości produktu w trakcie wykonywania przewozu, ale również odpowiednia opieka i kompetencje spedytorów czy kierowców, którzy będą w stanie szybko rozwiązać ewentualne problemy. Dziś liczy się również pozycja rynkowa operatora logistycznego oraz jego baza flotowa bogata w wysoce wyspecjalizowane jednostki transportowe pozwalające na dużą elastyczność usług i natychmiastową reakcję w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów podczas wykonywania transportu.

Komentarz Dariusza Cegielskiego, Prezesa Zarządu Trans Polonia S.A.

Cały artykuł dostępny w TSL Biznes Nr 7-8/2012 z dnia 06.08.2012