2015-02-09

Jakie znaczenie odgrywa obsługa klientów z przemysłu chemicznego,jeśli chodzi o działalność firmy?

Obsługa klientów z przemysłu chemicznego odgrywa w przypadku GK Trans Polonia kluczową rolę. Wszystko to, co jest związane z naszym core biznesem wiąże się z przemysłem chemicznym, w związku z czym kondycja tego sektora, jego innowacyjność i trendy, którym on podlega są zasadnicze dla rozwoju grupy oraz dla jej dalszych planów i wieloletniej strategii. Kwestia bardzo precyzyjnych regulacji prawnych stanowi od dawna główny motyw przewijający się w rozmowach na temat relacji firm chemicznych i transportowych. 

Co w kontekście tego zagadnienia wydaje się Panu najważniejsze?

Prowadząc z sukcesem działalność na tak wymagającym rynku, staramy się skupić na kwestiach bezpieczeństwa i środowiskanaturalnego. Spółki przewozowe posługują się konwencją ADR, jako podstawową regulacją związaną z przewozem ładunkówniebezpiecznych. Z kolei firmy chemiczne tworzą własne przepisy, które wybiegają poza ogólne uregulowania i tym samymsprawiają, że oczekiwania, jeśli chodzi o bezpieczeństwo przewozu, są z każdym rokiem coraz większe. Z tego względu nanasze barki spada konieczność wykonania sporej ilości pracy w zakresie poprawy jakości sprzętu i działalności samych organizacji, gdyż wymagania firm chemicznych bardzo głęboko ingerują w strukturę firm transportowych. Istnieje duża liczba audytów, częste sprawdzanie procedur, ocena postępowania wewnątrz firm. Kwestie środowiskowe wynikają natomiast z ogólnej presji dotyczącej zmniejszania emisji spalin. Zakładają również ciągłą redukcję hałasu i recykling zużytych materiałów. Obowiązuje już przecież nowa norma Euro 6 nakładająca dodatkowe obowiązki.

Komentarz Dariusza Cegielskiego, prezesa zarządu Trans Polonia S.A.

Cały artykuł dostępny w Gazecie Chemia i Biznes nr 1/2015 z 09 lutego 2015

Autor: Dominik Wójcicki