ENDE
2012-08-01

Obecnie Trans Polonia wyspecjalizowała się w transporcie intermodalnym, który wykorzystuje zalety wynikające z różnych form przewozu tj. drogowego, kolejowego i morskiego. Przy udziale transportu kombinowanego fizyczne granice mają mniejsze znaczenie niż w przypadku transportu opierającego się jedynie na jednej gałęzi przewozu. Dzięki temu nasza spółka operuje nie tylko na rynku krajowym czy  międzynarodowym, ale również na trasach o zasięgu interkontynentalnym. Na sam transport kolejowy przypada około 20 % transportów, które wykonujemy.

O transporcie kolejowym, specyfice rynku przewozów chemii i bezpieczeństwie w transporcie

mówi Adriana Bosiacka, Dyrektor Spedycji i Członek Zarządu Trans Polonia S.A.