ENDE
2014-07-07

Kompleksowa obsługa, usługi na najwyższym poziomie i redukcja kosztów – to główne oczekiwania klientów wobec firm logistycznych. Spedycja jest coraz bardziej kompleksowa i złożona, takie są wymagania rynku.

(...) Szczególnym rodzajem transportu jest transport substancji chemicznych. Bezpieczny i sprawny przewóz materiałów niebezpiecznych wymaga wiedzy i doświadczenia firm transportowych, gdyż przewożone ładunki mają właściwości toksyczne, palne, a także wybuchowe. Ten rodzaj transportu podlega coraz bardziej zaostrzonym regulacjom prawno-formalnym. Większość z tych obwarowań wynika z przyjętych procedur państwowych i międzynarodowych, w tym m.in. konwencji ADR, dotyczącej drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych.

– Oferta naszej branży transportowej musi być „uszyta na miarę”, dopasowana do indywidualnych potrzeb klienta. Liczy się nie tylko terminowość odbiorów i dostaw czy utrzymanie jakości produktu w trakcie wykonywania przewozu, ale również odpowiednia opieka i kompetencje spedytorów oraz kierowców, którzy będą w stanie szybkor ozwiązać ewentualne problemy. Dziś liczy się również pozycja rynkowa operatora logistycznego oraz jego baza flotowa bogata w wysoce wyspecjalizowane jednostki transportowe pozwalające na dużą elastyczność usług i natychmiastową reakcję w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów podczas wykonywania transportu – tłumaczy Dariusz Cegielski, prezes zarządu Trans Polonia S.A.

Przy transporcie towarów niebezpiecznych należy przede wszystkim przestrzegać wymogów wynikających z konwencji ADR. Niezwykle istotne jest również ciągłe podnoszenie kwalifikacji kadry oraz kierowców. – Niezbędny jest restrykcyjny nadzór na każdym etapie procesu logistycznego oraz pełna kontrola jakości zarówno procesów logistycznych jak i jednostek transportowych czy sprzętu roboczego,kwalifikowanego do tego typu transportu. Obowiązek spełnienia restrykcyjnych norm prawnych oraz rynkowych wymogów skutecznie ogranicza dostęp do rynku chemicznego firmom, które nie posiadają odpowiednich kompetencji. „Pomarańczowyromb” na środku jednostki transportowej nie powinien kojarzyć się z niebezpiecznym materiałem, ale z odpowiedzialnym transportem, ponieważ jest symbolem potwierdzającym jakość i bezpieczeństwo – zauważa Adriana Bosiacka, dyrektor spedycji, członek zarządu TransPolonia S.A. (...)

Wypowiedzi Dariusza Cegielskiego / Prezesa Zarządu oraz Adriany Bosiackiej, Dyrektora Spedycji / Członka Zarządu Trans Polonia S.A.

Cały artykuł dostępny w dodatku Transport i Logistyka NEWSWEEK 7-13.07.2013

Autor: Agnieszka Fedorczyk