ENDE
2016-06-08

Prezes Spółki, Dariusz Cegielski w wywiadzie dla agencji Newseria komentuje wypracowane przez Trans Polonię wyniki finansowe w I kwartale 2016 roku.

– Na wyniki pozytywnie wpłynęła akwizycja, natomiast negatywne oddziaływanie związane było z kosztami jej wykonania – tłumaczy Dariusz Cegielski. – W rezultacie z jednej strony mamy wzrost przychodów oraz marż operacyjnych, z drugiej strony zwiększone koszty zarządu związane z wykonaniem transakcji. Widzimy więc pozytywny wpływ wykonanej operacji, ale obciążony kosztami realizacji.

Oczekiwania Spółki wobec wyników drugiego kwartału są dobre. Trans Polonia konsoliduje nową spółkę OTP w ramach całego kwartału, koszty akwizycji będą w tym okresie minimalne, a wynikom dodatkowo powinna pomóc lepsza koniunktura w kluczowych segmentach prowadzonej działalności.