ENDE
2011-11-10

‍Dobre były trzy kwartały, dobry będzie cały rok, a następny też zapowiada się obiecująco — twierdzą prezesi spółek.

Zadowolona z wyników jest Trans Polonia. Po trzech kwartałach jej przychody ze sprzedaży wyniosły 31,7 mln zł wobec 15,8 mln zł przed rokiem. Zysk netto na koniec września wyniósł 3,4 mln zł, ponad trzykrotnie więcej niż w całym 2010 r.