ENDE
2013-03-19

Płynny asfalt to ładunek, którego transport wymaga bardzo wąskiego i wysoce wyspecjalizowanego procesu logistycznego. Jak go przewozić?

Zbyt długi czas przewozu płynnego asfaltu, czy nieodpowiednia temperatura mogą być przyczyną obniżenia jakości mas bitumicznych. Warunkiem koniecznym w takich przewozach jest nie tylko wzorowa terminowość, ale również odpowiednio krótki czas tranzytu. Niezmiernie istotne jest również przestrzeganie kolejności załadunków, pamiętając jaki asfalt nie może być przewożony przed lub w kolejnym transporcie mas bitumicznych.

Zanim asfalt trafi na drogę 

Masa bitumiczna (asfalt) jest produktem przerobu specjalnych gatunków ropy naftowej w rafineriach i powinna być transportowana w temperaturze 160-180 C. Trans Polonia S.A. świadczy usługi przewozu mas bitumicznych, do których zalicza się asfalty drogowe klasyczne, asfalty modyfikowane oraz asfalty przemysłowe. Czas przewozu uzależniony jest od rodzaju asfaltu. W przypadku asfaltów drogowych maksymalny czas od załadunku do rozładunku to 48 godzin. Asfalty modyfikowane muszą być dostarczane w przeciągu doby. 

Komentarza eksperckiego udzieliła: Adriana Bosiacka, Dyrektor Spedycji / Członek Zarządu Trans Polonia S.A.