2013-01-11

Głównym problemem transportu intermodalnego, szczególnie mocno zauważalnym w Polsce, jest zły stan infrastruktury drogowo-kolejowej, wpływający na wydłużenie czasu tranzytu. Bardzo często bywa tak, iż infrastruktura (w szczególności kolejowa) jest w zasięgu jednego przewoźnika. W takim przypadku brak konkurencji na poszczególnych relacjach doprowadza do wysokich opłat za transport oraz małej możliwości negocjowania stawek cenowych, które w naszym odczuciu są zbyt wysokie.

Proces globalizacji postępuje, a Unia Europejska rozszerza się, wobec czego widać coraz bardziej wyraźną potrzebę utworzenia globalnej sieci transportowej oraz integracji węzłów logistycznych. Rynek przewozów intermodalnych rozwija się w coraz szybszym tempie. W najbliższych latach można spodziewać się zwiększenia przewozów realizowanych w takim modelu. Wiąże się to głównie z ciągłą modernizacją infrastruktury drogowej, kolejowej oraz poprawą infrastruktury wokół portów. Niestety faktem jest, że w tym zakresie dalej znacznie odbiegamy od krajów Europy Zachodniej, ale należy zauważyć pozytywny wzrost ilości przewozów kombinowanych.

Komentarz Adriany Bosiackiej, Dyrektora Spedycji / Członka Zarządu Trans Polonia S.A.

Cały artykuł dostępny w Magazynie TOP LOGISTYK Nr 6/30