2012-04-04

Komentarz Dariusza Cegielskiego, Prezesa Zarządu Trans Polonia S.A.

– Organizacja transportu przewozów materiałów niebezpiecznych wymaga szczególnej wiedzy i doświadczenia firm przewozowych. Specjalistyczny transport chemii płynnej wymaga bowiem zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa. – powiedział na lamach „Polskiej Gazety Transportowej” Dariusz Cegielski, Prezes Zarządu Trans Polonia S.A. Uwzględniając potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku, Trans Polonia wprowadziła w ubiegłym roku do swojej oferty przewozy realizowane w ramach transportu intermodalnego. Dzięki temu ładunki, często przewożone na dalekie dystanse, znajdują się przez cały czas transportu w stałej jednostce, zwanej tankkontenerem. 

Cały artykuł dostępny w Polskiej Gazecie Transportowej nr 14 z dnia 04.04.2012