2013-07-16

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu na stałe zadomowiła się w strategiach biznesowych firm. Coraz więcej przedsiębiorców prowadzi działalność odpowiedzialnie, w sposób niedopuszczający do degradacji kapitału przyrodniczego i społecznego wobec społeczeństwa i środowiska naturalnego tworząc tym samym Społeczną Odpowiedzialność Biznesu (CSR) – zauważa Adriana Bosiacka, Dyrektor Spedycji, Członek Zarządu Trans Polonia S.A.

Mimo, że spowolnienie gospodarcze daje się przedsiębiorcom coraz mocniej we znaki, to takie prowadzenie biznesu (CSR – dop. aut.) nie jest obecnie zarezerwowane jedynie dla dużych koncernów. Coraz częściej w taki sposób działają również mniejsze firmy doceniając rangę postrzegania ich biznesu nie tylko przez potencjalnych kontrahentów, ale i przez społeczność lokalną.

- Należy podkreślić, iż strategia CSR powinna być przede wszystkim częścią strategii biznesowej firmy, a jej zasięg powinien obejmować nie tylko otoczenie firmy, ale również własnych pracowników, kontrahentów czy dostawców. Idee CSR powinny być obecne w codziennych relacjach i funkcjonować na wszystkich płaszczyznach biznesowych firmy i to staramy się wprowadzać również w Trans Polonii. Poczuwamy się do odpowiedzialności biznesowej za swoje usługi wobec społeczeństwa, partnerów, klientów oraz pracowników.

Komentarz Adriany Bosiackiej, Dyrektora Spedycji / Członka Zarządu Trans Polonia S.A.