2013-01-21

Według wstępnych wyliczeń, Grupa Kapitałowa Trans Polonia, oferująca transport i logistykę płynnych surowców chemicznych, uzyskała w ub.r. 49,5 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, o 5 proc. więcej niż w roku 2011.

Wzrost przychodów był możliwy dzięki większym obrotom z dominującego segmentu działalności, tj. z usług transportu drogowego. Jest to w Polsce nadal podstawowy sposób transportu i logistyki płynnych ładunków chemicznych, a także ładunków spożywczych – płynnych oraz schładzanych.