2013-03-22

Trans Polonia S.A. - Grupa Kapitałowa specjalizująca się w obszarze transportu i logistyki płynnych surowców chemicznych przedstawiła wyniki za rok 2012. Trans Polonia S.A. w okresie całego roku 2012 wygenerowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 49 509 zł.

"Oprócz transportu drogowego, w minionym roku świadczyliśmy w szerszym zakresie usługi transportu intermodalnego, co umożliwiło nam transport większych ilości ładunków w stosunku do lat ubiegłych. Wieloletnie doświadczenie z zakresu logistyki płynnych chemikaliów wykorzystaliśmy do wdrożenia nowych usług z zakresu transportu płynnych surowców spożywczych w cysternach i tank kontenerach oraz produktów spożywczych przewożonych w temperaturze kontrolowanej w naczepach-chłodniach" – informuje Dariusz Cegielski, Prezes Zarządu Trans Polonia S.A.