2012-08-29

Z czego wynika systematyczny wzrost przychodów spółki?

 Przede wszystkim ze zwiększania zakresu usług. Wprowadziliśmy nowe produkty, takie jak transport intermodalny, chłodniczy i płynnych produktów spożywczych. Ale także staramy się wzmacniać pozycję w naszej podstawowej działalności - transporcie ciekłych produktów chemicznych i mas bitumicznych przy wykorzystaniu autocystern i tankkontenerów. W pierwszym półroczu wszystkie te segmenty zanotowały wysoką sprzedaż. Na spowolnienie dynamiki wzrostu zysku netto miały przede wszystkim inwestycje. W ciągu minionego roku przeprowadziliśmy rekordowe dla nas inwestycje w cysterny i ciągniki siodłowe o wysokości 13 mln zł. Proces ich wdrożenia do ruchu był kosztowny i czasochłonny, co odbiło się na rachunku wyników.

Jakie będzie drugie półrocze?

 Większość naszych segmentów jest przewidywalna i powinniśmy utrzymać dynamikę przychodów. Przyczyni się do tego także wdrożenie do ruchu zakupionego taboru. Niewiadomą stanowi transport mas bitumicznych. Widzimy znaczący spadek przychodów w tym segmencie, co wynika z osłabnięcia rynku produkcji i wykorzystania asfaltów po Euro 2012. Będziemy starać się utrzymać naszą pozycję w tym segmencie, ale mamy świadomość, że to już nie będzie ten sam rynek co w ostatnim półtora roku. Część kontraktów autostradowych już się zakończyła, ale należy pamiętać, że tylko około 10 proc. asfaltów produkowanych w Polsce była przeznaczana na budowę autostrad. Pozostałe 90 proc. używane jest do budowy mniejszych dróg. Nie wyobrażam sobie, aby w Polsce przestano budować i remontować drogi.

Wywiad z Dariuszem Cegielskim, Prezesem Zarządu Trans Polonia S.A. 

Cały artykuł dostępny w Parkiecie z dnia 29.08.2012