2012-03-27

Wywiad z Krzysztofem Luksem, Członkiem Zarządu, Dyrektorem Finansowym Trans Polonia S.A.

Osiągnięcie rekordowego zysku netto przez spółkę Trans Polonia S.A. w 2011 roku, w wysokości 5,1 mln zł, było powiązane z dynamicznym rozwojem Spółki. – W 2012 roku Spółka planuje utrzymać obecną rentowność. Udział transportu intermodalnego w jej przychodach może wzrosnąć do ponad 30 proc. – podsumował Krzysztof Luks, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Trans Polonia S.A. Transport intermodalny jest dla Spółki działalnością komplementarną do transportu kołowego, a jednocześnie pozwala uzyskiwać większą rentowność, poprzez realizację znacznie większych wolumenów na długich dystansach. 

Żródło: PAP

Autor: Łukasz Kucharski