ENDE
2018-05-29

Warszawa, 29.05.2018 (ISBnews) - Trans Polonia odnotowała 0,98 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,51 mln zł wobec 2,35 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 3,24 mln zł wobec 4,69 mln zł rok wcześniej.

"Zysk brutto na sprzedaży w I kw. 2018 r. wyniósł 4,8 mln zł (-11,5%, co wynika głównie z wyższej amortyzacji nowych jednostek cysternowych oraz dodatkowych kosztów przygotowania do pracy ww. sprzętu), zysk EBITDA ukształtował się na poziomie 3,2 mln zł (-30,9%, co zostało silnie obciążone kosztem prowadzonego procesu akwizycyjnego rzędu 1,4 mln zł), z kolei na stratę netto w wysokości blisko 1 mln zł dodatkowo wpłynęła mniej korzystna relacja różnic kursowych (przychody finansowe wyniosły 0,1 mln zł wobec 1,4 mln zł rok temu)" - czytamy w komunikacie.

(...)

Cały artykuł dostępny jest na stronie stooq.com