ENDE
2015-03-23

Grupa Kapitałowa Trans Polonia specjalizująca się w przewozie chemii płynnej, wygenerowała w 2014 roku przychody netto ze sprzedaży w wysokości 65,3 mln zł, co stanowi wzrost o ponad 20 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Wzrost zanotowała również EBITDA z poziomu 7,5 mln zł w roku 2013 do poziomu 8,5 mln zł w roku 2014. Rentowność EBITDA ukształtowała się w 2014 roku na poziomie 13,0 proc. Zysk netto wypracowany przez emitenta w 2014 roku wyniósł 2,6 mln zł. i był o 31,3 proc. niższy niż rok wcześniej.