ENDE
2011-05-23

Trans Polonia przeznaczy w 2011 roku ok. 13 mln zł na inwestycje w rozwój głównych segmentów działalności, a przede wszystkim na przewóz ciekłej chemii. Chce też, by za trzy lata przychody spółki z transportu intermodalnego były na poziomie przychodów z transportu kołowego - poinformował w wywiadzie dla PAP prezes Trans Polonii, Dariusz Cegielski.

"Zdecydowaliśmy o przeznaczeniu na inwestycje w 2011 roku 13 mln zł. Jedna trzecia tej sumy już została zainwestowana. Pozostała część wykorzystana będzie w drugiej połowie roku. To będzie z całą pewnością rok rekordowych inwestycji" - powiedział PAP prezes spółki, Dariusz Cegielski.

Kwota zostanie przeznaczona na rozwój głównych segmentów działalności, a przede wszystkim na rozwój programu "Chemia nowe rynki 2011-2013".

"Jeśli chodzi o masy bitumiczne, jesteśmy najwięksi w kraju, natomiast na rynku przewozów ciekłej chemii w Polsce jesteśmy w wiodącej piątce. Przede wszystkim więc stawiamy na rozwój segmentu chemii ciekłej w ramach programu +Chemia nowe rynki+. Ponadto chcemy rozwijać transport intermodalny, w którym niedawno zaczęliśmy działalność. Nasze wydatki obejmą też rozwój biur zagranicznych, szkolenia" - powiedział Cegielski.

"Inwestycje w masy bitumiczne zostały już zrealizowane. Wyniosły około 4,5 mln zł. Na przewóz ciekłej chemii przeznaczona będzie reszta środków" - dodał.

Spółka wiąże duże nadzieje z transportem intermodalnym, który od niedawna wprowadziła do swojej oferty.

"W Europie zachodniej znacznie poprawiła się infrastruktura, skrócił się też czas potrzebny na zrealizowanie transportu intermodalnego. Przykładowo w tej chwili na przewiezienie towaru z Hiszpanii do Polski transportem kołowym potrzeba trzech dni. W przypadku transportu intermodalnego czas ten wydłuża się zaledwie o jeden dzień. Spadły też koszty intermodalnego przewozu. To wszystko powoduje wzrost zapotrzebowania na tego rodzaju usługi. Korzysta z nich coraz więcej uczestników rynku" - powiedział Cegielski.

"Oczekiwania rynku są takie, by ok. 50 proc. produktów było przewożone transportem intermodalnym. Dlatego jest to dla nas dobry kierunek rozwoju. Na przestrzeni trzech lat chcielibyśmy osiągnąć przychody z tej działalności na poziomie przychodów z transportu kołowego" - dodał.

Spółka planuje otworzyć w 2011 roku dwa zagraniczne biura: na Węgrzech i w Wielkiej Brytanii. Planowane wcześniej otwarcie placówki w Rosji lub na Ukrainie może zostać przesunięte.

"Jesteśmy już bardzo blisko porozumienia w sprawie otwarcia biura na Węgrzech. W Wielkiej Brytanii prowadzimy w tej chwili rozmowy. Jeśli natomiast chodzi o wschodnie biuro, to stoi ono na razie pod znakiem zapytania. Z pewnością zostanie w przyszłości otwarte, ale w tej chwili obsługujemy rynki wschodnie z istniejących biur" - powiedział prezes Trans Polonii.

Trans Polonia spodziewa się podtrzymania dobrych wyników z I kwartału 2011 w kolejnych miesiącach.

"W pierwszym kwartale zanotowaliśmy rekordowe wyniki a trzeba pamiętać o sezonowości, jaka cechuje nasz sektor. Kolejne kwartały przynoszą lepsze wyniki niż pierwszy. Najlepsze wyniki osiągamy w okresie lata i jesieni" - powiedział Cegielski.

"Wszystko wskazuje na to, że nasze prognozy na ten rok zostaną wykonane. Kolejne kwartały, jak co roku, powinny być lepsze. Potwierdzają to nasze kwietniowe wyniki. 2011 rok może być dla nas rekordowy"

W pierwszym kwartale 2011 roku spółka zanotowała zysk z działalności operacyjnej równy 388 tys. zł, czyli czterokrotnie wyższy w porównaniu z pierwszym kwartałem 2010 roku. Przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 5.944 tys. zł co stanowiło 297 proc. przychodów osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zysk netto wyniósł 528 tys. zł.

Źródło: (PAP) mto/