ENDE
2013-05-14

Trans Polonia S.A. nominowana do najważniejszej nagrody gospodarczej Pomorza - Gryfa Pomorskiego 2013. Znalazło się na niej 15 firm, w czterech kategoriach. Nominowani mają też szansę na Gryfa Medialnego. Przyznają go czytelnicy, radiosłuchacze i telewidzowie - TVP Gdańsk, Radia Gdańsk, "Dziennika Bałtyckiego" i Trojmiasto.pl.

Organizatorem konkursu jest Pomorska Rada Przedsiębiorczości pełniąca rolę doradcy marszałka województwa pomorskiego w zakresie wspierania przedsiębiorczości. Rada, jako ciało doradcze skupia przedstawicieli regionalnych środowisk gospodarczych. W jej skład wchodzą 34 organizacje i instytucje. Konkurs rozstrzygany jest w czterech kategoriach: mikroprzedsiębiorstw, małe przedsiębiorstwo, średnie przedsiębiorstwo i duże przedsiębiorstwo. 

Celem konkursu jest promocja przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej przedsiębiorstw województwa pomorskiego poprzez prezentację i promowanie firm, które mają korzystny wpływ na rozwój gospodarczy województwa, a także upowszechnianie dobrych praktyk w biznesie.

Na wyróżnienie mogą liczyć tylko dynamicznie działające firmy, które niezależnie od koniunktury odnotowują poprawę wyników finansowych, a ich działalność charakteryzuje się przejrzystością, uczciwością i ma szczególny wpływ na wizerunek oraz rozwój naszego regionu. Organizatorzy konkursu właśnie na przejrzystość kładą szczególny nacisk. Uczestnicy konkursu muszą wykazać, iż nie mają zaległości w opłacaniu podatków oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne poprzez załączenie stosownego oświadczenia.