ENDE
2013-05-20

Grupa Trans Polonia S.A., specjalizująca się w przewozie chemii płynnej, w okresie pierwszych 3 miesięcy 2013 roku wygenerowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 8.751 tys. zł. Zysk na działalności operacyjnej wyniósł 322 tys. zł, natomiast EBITDA - 911 tys. zł.

Wymienione wyniki są niższe w porównaniu do wyników z analogicznego okresu roku poprzedniego, w którym to Trans Polonia osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 11.609 tys. zł, zysk na działalności operacyjnej w wysokości 676 tys. zł, a EBITDA - 1.172 tys. zł. Należy zauważyć, że na rekordowo wysokie wyniki pierwszego kwartału 2012 duży wpływ miały wyższe niż obecnie przychody segmentu - transport intermodalny, które w tamtym okresie charakteryzowały się jeszcze wysoką rentownością. W kolejnych kwartałach 2012 roku, wielkość i częstotliwość ładunków przewożonych transportem intermodalnym uległa zmniejszeniu, co miało znaczący wpływ na niesatysfakcjonującą rentowność segmentu w całym roku 2012.