2012-08-24

Trans Polonia, operator specjalizujący się w przewozie chemii płynnej, w pierwszym półroczu 2012 wygenerowała 25,02 mln zł przychodów netto ze sprzedaży. Jest to 50 % wzrost w stosunku do pierwszego półrocza 2011 r., w którym to przychody wyniosły 16,5 mln zł.