ENDE
2010-11-25

Trans Polonia S.A. - specjalistyczna firma transportowa zajmująca się transportem mas bitumicznych oraz produktów chemicznych – zadebiutowała dziś na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Na otwarciu cena praw do akcji wzrosła o 8,5 % do 8,68 zł, wobec ceny emisyjnej, która wynosiła 8 zł.