ENDE
2010-11-16

Trans Polonia w listopadzie zadebiutuje na GPW  

Trans Polonia, specjalistyczna firma transportowa zajmująca się transportem mas bitumicznych oraz produktów chemicznych, zakończyła pierwszą publiczną emisję akcji. Inwestorzy zapisali się na wszystkie oferowane walory, tj. 522 636 akcji serii D po 8 zł za sztukę.  

W Transzy Dużych Inwestorów przydzielono akcje 8 inwestorom w łącznej liczbie 444 236 akcji serii D. W Transzy Małych Inwestorów przydzielono akcje 119 inwestorom w łącznej liczbie 78 400 akcji serii D.