2013-09-11

Portfel Sebastiana Buczka, obecnego lidera programu "Milion w portfelu", zyskał w ostatniej odsłonie +14,6%. Od początku udziału w programie, czyli od kwietnia 2011 roku,  zysk wynosi już +78,8%.

Najwyższe stopy zwrotu w ostatniej odsłonie wypracowały Forte oraz Kredyt Inkaso. Kurs akcji producenta i eksportera mebli wzrósł o +30,8%, a firmy zarządzającej wierzytelnościami o +29,9%.

Na kolejną edycję, prezes Quercus TFI, zdecydował się na zwiększenie udziału akcji w portfelu do 80%. Po 20% portfela ulokował w 2 spółki: Erbud oraz Trans Polonia.  W ocenie Sebastiana Buczka powinny one poprawić swoje wyniki w najbliższych miesiącach i w III kwartale powinny pozytywnie zaskoczyć inwestorów. W obu przypadkach czynnikiem sprzyjającym będzie ożywienie gospodarcze.