ENDE
2012-05-09

Na łamach „De Lloyd ” Dariusz Cegielski, Prezes Zarządu Spółki, podsumowywał dotychczasowe osiągnięcia i założenia rozwoju w długoterminowej perspektywie na rynku belgijskim, holenderskim i niemieckim. Odniósł się m.in. do rozwijanych z powodzeniem przez Trans Polonię przewozów intermodalnych.