2015-06-15

Trans Polonia, grupa kapitałowa specjalizująca się w transporcie płynnych surowców chemicznych i spożywczych, mas bitumicznych oraz produktów w chłodniach, chce w tym roku skupić się na poprawie rentowności prowadzonej działalności. – Przez trzy ostanie lata dużo inwestowaliśmy, zwłaszcza w flotę samochodową, co spowodowało mocny wzrost wartości naszych aktywów. Teraz przyszedł czas na szeroko rozumianą optymalizację i poprawę efektywności – mówi Dariusz Cegielski, prezes i największy akcjonariusz Trans Polonii.