2018-12-18

W 2019 r. Grupa chce kontynuować inwestycje w tabor, pozyskiwać nowych klientów i poprawiać wyniki.

W przyszłym roku głównym celem Trans Polonii będzie ukończenie przyspieszonego programu inwestycyjnego obejmującego zakup taboru drogowego. Wydatki na ten cel mają być zbliżone do tegorocznych. – Mamy na myśli co najmniej kilkanaście milionów złotych przeznaczonych na nowe jednostki. Jednocześnie prowadzimy stały program wymiany floty w ramach działań odtworzeniowych – mówi Dariusz Cegielski, prezes Trans Polonii.

Spółka w planie na lata 2018–2020 zaplanowała wydatki taborowe w łącznej kwocie 60 mln zł. Mocno je jednak przyśpieszyła i w większości już zrealizowała. Niezależnie od tego zarząd stawia na dalszy rozwój grupy. – Chcemy także pozyskiwać nowych klientów i zwiększać skalę współpracy z obecnymi. Nadal poszukujemy okazji akwizycyjnych, zwłaszcza w Europie Zachodniej – twierdzi Cegielski.

(...)

Autor: Tomasz Furman

Cały artykuł dostępny jest na stronie: www.rp.pl