ENDE
2012-04-15

Prezes Zarządu, komentując perspektywy rozwoju spółki w kontekście aktualnej sytuacji branży transportowej, wskazywał na potencjał i wielkość rynku logistyki chemii ciekłej, która jest domeną Trans Polonii, oraz potrzebę elastycznego podejścia do zdiagnozowanych potrzeb.

– Dynamicznie zmieniający się rynek dyktuje nowe zasady gry, których akceptacja przez przewoźników wydaje się dziś warunkiem, bez którego trudno myśleć o wzroście efektywności, a przez to konkurencyjności. Obecnie współzawodnictwo między firmami transportowymi ma bowiem charakter międzygałęziowy. Szansą na przetrwanie dla wielu firm jest stała rozbudowa oferty i specjalizacja. – podsumował Dariusz Cegielski, Prezes Zarządu Trans Polonia S.A.