2014-07-25

Polska z korzystną lokalizacją geograficzną, sprzyjającą przepływowi towarów w kierunkach wschód-zachód i północ-południe, a także stosunkowo dużą gęstością oraz długością sieci kolejowej, nadal posiada duży i niewykorzystany potencjał segmentu przewozów intermodalnych i mogłaby zdobyć wysoką pozycję na tym rynku.

Transport intermodalny to nie tylko sztuka łączenia różnych gałęzi transportu, ale też usprawnienie płynności poprzez zwiększoną liczbę możliwych wariantów przewozowych. A także możliwe przyczynienie się do podniesienia jakości usług, zwiększenia częstotliwości okazji załadowczych czy zmniejszenia ryzyka uszkodzenia towaru. Wykorzystanie transportu intermodalnego przyczynia się do obniżenia globalnego kosztu procesu transportowego, ponadto wykorzystując kolej jako główny środek transportu, przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza.

 

Komentarz Adriany Bosiackiej, Dyrektora Spedycji / Członka Zarządu Trans Polonia S.A.

Cały artykuł dostępny w dodatku Transport i Logistyka GAZETA FINANSOWA