ENDE
2012-10-26

Transport płynnych asfaltów jest trudnym w realizacji zadaniem dla przewoźnika. Zbyt długi czas przewozu czy nieodpowiednia temperatura mogą być przyczyną obniżenia jakości mas bitumicznych. Warunkiem koniecznym w takich przewozach jest nie tylko wzorowa terminowość, ale również odpowiednio krótkiczas tranzytu.

Transport mas bitumicznych obejmuje asfalty drogowe klasyczne, asfalty modyfikowane oraz asfalty przemysłowe. Masa bitumiczna (asfalt) jest produktem przerobu specjalnych gatunków ropy naftowej w rafineriach. Płynne masy powinny być transportowane w temperaturze 160-180°C. Czas przewozu jest uzależnionyod rodzaju asfaltu. W przypadku asfaltów drogowych maksymalny czas od załadunku do rozładunku to 48 godzin. Asfalty modyfikowane muszą być dostarczane w przeciągu doby. Bardzo ważnym czynnikiem jest przestrzeganie kolejności załadunków, pamiętając jaki asfalt nie może być przewożony przed lub w kolejnym transporcie mas bitumicznych. Na przykład przy przewozie asfaltu modyfikowanego nie można wcześniej przewozić asfaltu przemysłowego.

Komentarz Adriany Bosiackiej, Dyrektora Spedycji / Członka Zarządu Trans Polonia S.A.

Cały artykuł dostępny w Magazynie Autostrady Nr 10/2012